Обедска бара  

 

Национални код: Serbia 3RS001

Датум проглашења: 28.03.1977. године

Координате: 44°44'00''N 020°00'00''E

Површина: 17,501 ha

Редни број: 136

Опис подручја: Обедска бара се налази уз реку Саву, у јужном Срему. Представља највеће поплавно подручје у Србији, површине 12.000 ha, а одликује се аутентичним сплетом мртваја, бара, окана, мочварне вегетације, влажних ливада и шума, са изузетно богатим екосистемским и специјским биодиверзитетом. Присутно је више од 30 водених и мочварних, шумских и ливадских фитоценоза, са преко 500 врста биљака. Простором доминирају разноврсне шумске заједнице, у којима су посебно заступљени храст лужњак, јасен, граб, брест, клен, дрен, жешља. У зони отворених вода (окана) појављује се вегетација потопљених (субмерзних), док у нешто плићим деловима расте вегетација пливајућих (флотантних) биљака. У зони контакта отворених водених и мочварних биљних заједница, налази се трска, иђирот и барска коприва. Комплекс еколошких услова, бујна вегетација и други фактори условљавају да на релативно малом простору живи веома разнолика и интересантна фауна. Богат је свет птица, посебну вредност представља мешовита колонија мочварица, а укупно доказано богатство фауне птица је 222 врсте. До сада је забележено 50 врста сисара, 13 врста водоземаца, 12 врста гмизаваца, 16 врста риба, око 300 врста инсеката, што ни приближно не одговара стварном стању, гљива око 180 и маховина 50 врста. Ово Рамсарско подручје представља један од најбогатијих и најочуванијих рефугијума живог света у Панонском басену.

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине