Скупштина АПВ донела Просторни план за заштићена природна добра Окањ бару и Русанду

Нови Сад , 8. мај 2018
-A A +A

На 21. седници одржаној 8. маја Скупштина АПВ је донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара“ Окањ бара“ и „Русанда“.

Разлози за доношење просторног плана проистичу из стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења природних и културних добара, који су утврђени Законом о Просторном плану Републике Србије до 2010. године до 2020. године („Службени гласник РС“ бр 88/10) и Одлуком о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 22/11).

Доношењем просторног плана створиће се плански основ за спровођење посебног режима организације, уређења, коришћења, заштите и одрживог управљања заштићеним подручјем у складу с Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе "Окањ бара" („Службени гласник РС”, број 39/13) и Покрајинском уредбом о проглашењу парка природе "Русанда" („Службени гласник РС”, број 88/10).

Просторним планом дефинисана је зона посебне намене коју чине границе заштићеног природног добра и заштитна зона у складу са актом о проглашењу, као и зона утицаја на посебну намену, као и правила уређења и грађења у овим зонама, која ће допринети заштити биодиверзитета, угрожених природних ресурса и предела.

Просторним планом су дефинисане дозвољене активности у области заштите, туризма и руралног развоја и тиме створени предуслови за даљи развој како заштићених подручја, тако и јединица локалне самоуправе на чијој је територији природно добро ( Зрењанин и Нови Бечеј).

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине