Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Tилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације

Нови Сад , 7. март 2017
-A A +A

Дана 07.03.2017. године, у згради Скупштине АП Војводине, одржана је jавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна гасна станица Tилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину.

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', бр. 64/15) и чл. 5. и 19.  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/10), jавна презентација одржана је у току јавног увида у Нацрт плана, који траје од 20. фебруара 2017. године до 21. марта 2017. године.

Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, обрађивач је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, а инвеститор овог Просторног плана је ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У уводној речи, ВД Помоћница покрајинског секретара Светлана Килибарда поздравила је присутне и у кратким цртама презентовала активности у поступку израде Просторног плана– доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега су представници обрађивача, одговорни планери Бранислава Топрек дипл.инж.арх и Милан Жижић дипл.инж.маш. сажето представили Просторни план у основним елементима.

Наведено је да је Инфраструктурни коридор транспортног гасовода сабирна гасна станица Тилва-Бела Црква значајан сегмент енергетске мреже и енергетског развоја Србије, који повезује општину Бела Црква на гасоводни систем Републике Србије. Овим Просторним планом обезбедиће се плански основ за пројектовање и изградњу овог транспортоног гасовода чиме ће се омогућити економично, ефикасно и безбедно одвијање транспорта природног гаса од сабирне гасне станицеТилва до ГМРС „Бела Црква“ у Белој Цркви и обезбедити потребне количине природног гаса за будуће потрошаче у општини Бела Црква.

Јавној презентацији присуствовали су и представници инвеститора, ЈП „Србијагас“, који су истакли веома добру и интензивну  сарадњу коју имају са Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ на изради овог важног планског документа.

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине