Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, за суфинансирање израде планске документације

Резултати конкурса | | 02. јун 2017.

К О Н К У Р С

 

за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, за суфинансирање израде планске документације  и то:

 1. просторног плана јединице локалне самоуправе
 2. плана генералне регулације
 3. плана детаљне регулације

у циљу стварања планског основа и подстицања планског уређења простора, а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине.

Начин подношења пријаве на конкурс:

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне самоуправе за израду планске документације“ или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особе за пријаве су Софија Шумаруна и Јелена Вујасиновић Гркинић, на телефон: 021/456-851 и 021/4874 077, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs  и  јelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs).

Рокови за спровођење конкурса

 • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  од 05.06.2017. до 30.06.2017. године,
 • доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата:  10.07.2017. године,
 • рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 30.04.2018. године,
 • након реализације уговорене обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
 • рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.

Преузмите документа:

Конкурс (→ PDF) Пријавни формулар (→ PDF) Одлука

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине