Природа и биодиверзитет


Правилници

Усвојени прописи | 10 | 25. мај 2017.

Преузмите документа:

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање заштићених дивљих животиња (→ PDF) Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња (→ PDF) Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара (→ PDF) Правилник о критеријумима за издавање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту ... (→ PDF) Правилник о условима за оснивање банке гена дивљих биљака, животиња и гљива, начину рада банке гена, начину поступања са ... (→ PDF) Правилник о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву (→ PDF) Правилник о одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго... (→ PDF) Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама (→ PDF) Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја (→ PDF) Правилник о изгледу знака заштите природе, поступку и условима за нјегово коришћење (→ PDF) Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја (→ PDF) правилник о полагању стручног испита за чувара заштићеног подручја (→ PDF) Правилник о службеној одећи чувара заштићеног подручја (→ PDF) Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја (→ PDF) Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја (→ PDF) Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,животиња и гљива5/`10,47/`11,32/`16 и 98/`16 (→ PDF) Правилник о садржини и начину вођења регистара заштићених области (сл.гласник 33/2017) (→ PDF)

Oпширнији преглед »

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине