Рибљи фонд


Решење

Усвојени прописи | 11 | 03. фебруар 2016.

Преузмите документа:

Решење о установљавању рибарских подручја (→ PDF)

Oпширнији преглед »

Уредбе

Усвојени прописи | 11 | 21. новембар 2014.


Oпширнији преглед »

Правилници

Усвојени прописи | 11 | 25. мај 2017.

Преузмите документа:

Правилник о програму мониторинга ради праћења стања рибљег фонда у риболовним водама (→ PDF) Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за рибочувара и стручног испита за рибара (→ PDF) Правилник о садржини обрасца годишње дозволе за привредни риболов (→ PDF) Правилник о категоризацији риболовних вода (→ PDF) Правилник о начину вођења евиденције о улову рибе, као и о изгледу и садржини јединственог обрасца евиденције улова од стране... (→ PDF) Правилник о условима које мора да испуњава материјал за порибљавање (→ PDF) Правилник о обиму и садржини програма едукације рекреативних риболоваца (→ PDF) Правилник о садржини и начину вођења катастра риболовних вода (→ PDF) Правилник о условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за рибочувара, начину вођења регистра издатих лиценци, као и о.. (→ PDF) Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду (→ PDF) Правилник о садржини обрасца дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годишње дозволе (→ PDF) Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе и обрасцу вођења евиденције дневних активности рибочуварске служб (→ PDF) Правилник о висини трошкова за издавање дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов и дневне, вишедневне и годиш (→ PDF) Правилник о начину обележавања рибарског подручја 16/2016 (→ PDF) Правилник о службеној одећи рибочувара, изгледу рибочуварске значке и обрасцу рибочуварске легити... (сл. гл. 39/2016 и 38/2017) (→ PDF) Правилник о форми, садржини и обиму годишњег извештаја и извештаја о коришћењу рибарског подручја за... (сл. гласник РС 52/2017) (→ PDF) Правилник о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину (→ PDF) Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину,алатима ... (сл.гл. РС 9/17 и 34/18) (→ PDF)

Oпширнији преглед »

Закони

Усвојени прописи | 11 | 10. новембар 2014.

Преузмите документа:

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 128/2014 (→ PDF)

Oпширнији преглед »

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине