Управљање отпадом


Одлуке

Усвојени прописи | 4 | 17. новембар 2014.


Oпширнији преглед »

Правилници

Усвојени прописи | 4 | 25. мај 2017.

Преузмите документа:

Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ("Сл. гласник РС ", бр. 96/2009) (→ PDF) Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом ("Сл. гласник РС ", бр. 95/2010) (→ PDF) Правилник о управљању медицинским отпадом ("Сл. гласник РС ", бр. 78/2010) Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. гласник РС ", бр. 72/2009) (→ PDF) Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл. гласник РС ", бр. 104/2009) (→ PDF) Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима ("Сл. гласник РС ", бр. 86/2010) (→ PDF) Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина ... Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. гласник РС ", бр. 75/2010) (→ PDF) Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима ("Сл. гласник РС ", бр. 98/2010) (→ PDF) Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник РС, бр. 71/2010) (→ PDF) Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме... Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010) Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", бр. 56/2010) (→ PDF) Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи ПЦБ ("Сл. гласник РС", бр. 37/2011) (→ PDF) Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада ("СЛ. гл. ... (→ PDF) Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Сл. Гласник РС", бр. 95/ (→ PDF) Правилик о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (→ PDF) Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање ... (→ PDF) Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи ... (→ PDF) Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да утврди кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена... (→ PDF) Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда... (→ PDF) Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем идентификације и означавања амбалажних мат.. (→ PDF) Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Сл. Гласник РС", бр. 21/2010 и 10/2013) (→ PDF) Правилник о садржини декларације и упутства за примену средстава за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ... (→ PDF) Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих дозвола за управљање амбалажним отпадом ("Сл. Гласник РС", бр. 76/2009) Пр (→ PDF) Правилник о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању пестицида и ђубрива ("Сл. лист СРЈ", бр. 35/99 и 63/2001 - др (→ PDF) Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену у промет за коју произвођач, увозник ... (→ PDF) Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (→ PDF) Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (→ PDF) Правилник о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне (→ PDF) Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и... (17/2017) (→ PDF) Правилник о листи ПОПс материја, начину и поступку за управљање ПОПс отпадом и граничним... (сл. гласник 65/2011 и 17/2017) (→ PDF) Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада (→ PDF) Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издаваер дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (→ PDF)

Oпширнији преглед »

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине