ЕУ пројекти

О ЕУ пројектима

Земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за приступање ЕУ доступна су одређена средства која се пласирају кроз различите финансијске инструменте.

Европска унија сваке године издваја значајна средства из заједничког буџета за помоћ мање развијеним регионима и државама чланицама. Међутим, одређени фондови за развој ЕУ су намењени и државама које нису њене чланице, као што су државе кандидати, потенцијални кандидати, земље у развоју. Европска унија подржава и Србију на путу интеграције у европске структуре, додељујући јој финансијску помоћ, за спровођење политичких и економских реформи.

Републици Србији је већ као потенцијалном кандидату за чланство у ЕУ формално отворено учешће у већини програма Заједнице, а када добије статус кандидата број програма у које може да се укључи биће већи. За Републику Србију учешће у програмима Заједнице значи непосредно упознавање институција и грађана са системом вредности Европске уније, са њеним политикама у различитим областима, правним прописима и њиховом применом у пракси, успешним решењима и искуствима других европских земаља, као и начином и правилима функционисања ЕУ. Учешће у програмима Заједнице значајан је корак у припреми за коришћење других инструмената помоћи ЕУ у будућности, као што су кохезиони и структурни фондови Европске уније.

Република Србија се током 2007-2008. године укључила пуноправно у следеће програме Заједнице: Седми оквирни истраживачки програм, Програм за запошљавање и социјалну солидарност - Прогрес, Програм Култура 2007, Програм за конкурентност и иновативност – подпрограм за предузетништво и иновације (ЕИП). Такође, Србија је учествовала у посебним образовним програмима Заједнице који су намењени ширем кругу земаља нечланица ЕУ – ТЕМПУС и Ерасмус Мундус.

У буџету ЕУ за период од 2007. до 2013. године за земље кандидате и потенцијалне кандидате предвиђена је "нова генерација" финансијских инструмената или фондова који обједињују постојеће елементе из периода 2000-2006., кроз следеће компоненте: IPA: Instrument for Pre-Accession – нови предприступни финансијски инструмент или фонд који треба да замени програме CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Првенствено је намењен земљама које већ имају статус кандидата (Турска, Хрватска, Македонија), али и земљама западног Балкана, потенцијалним кандидатима. ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) - Програм суседске сарадње који треба да замени програме MEDA i TACIS, намењене замљама јужног и источног Медитерана, Украјини, Молдавији, Белорусији и земљама јужног Кавказа у периоду 2000-2006. године. Инструмент за развој и економску сарадњу - намењен за мере за смањење сиромаштва и достизање Миленијумских циљева развоја УН-а у земљама које не потпадају у географском смислу под претходна два инструмента. Инструмент за стабилизацију - намењен кризним подручјима у земљама трећег света укључујући борбу против организованог криминала, борбу против тероризма, контролу нуклеарног наоружања и мере сузбијања тих појава. Interni finansijski instrumenti (иницијативе Заједнице) као што су, на пример, EQUAL, LEADER, LIFE, и Шести оквирни програм за истраживања и развој, су првенствено намењени чланицама ЕУ, али поједини елементи тих програма су, под одређеним условима, доступни и земљама које нису чланице ЕУ. Средства из тих програма пласирају се преко референтних националних/регионалних програма.
 

ИПА - Инструмент за претприступну помоћ – Програми прекограничне сарадње

Instrument IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) успостављен је Уредбом Европског савета бр. 1085/2006 од 17. јула 2006. године. Нови јединствени инструмент за претприступну помоћ за буџетско раздобље од 2007. до 2013. године, обједињује досадашње претприступне инструменте: PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS, као и претприступни инструмент за Турску. Укупан буџет ИПА за период од 2007 - 2013. износi €€ 11,468 милијарди.

Интегрисани приступ Инструмента за претприступну помоћ се огледа и кроз саму структуру помоћи која је обједињена кроз 5 компоненти, тако да пружи циљану и ефикасну помоћ свакој земљи у зависности од њених развојних потреба и статуса на путу европских интеграција.

ИПА 2007-2013. у фокусу има два главна приоритета и то: помоћ земљама у испуњавању политичких, економских и критеријума који се односе на усвајање правних тековина ЕУ, као и изградња административних капацитета и јачање правосуђа и помоћ земљама у процесу припрема за коришћење структурних и кохезионих фондова ЕУ након приступања Европској унији.

Компоненте Инструмента претприступне помоћи - ИПА су:

1. Помоћ транзицији и изградња институција

2. Прекогранична сарадња

3. Регионални развој

4. Развој људских ресурса

5. Рурални развој.

Прве две компоненте доступне су земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима.

Најзаступљеније области у оквиру којих се финансирају пројекти обухватају друштвено-економски развој, заштиту животне средине, развој туризма, очување културног наслеђа, унапређење пољопривреде, образовање, истраживање и развој, институционалну сарадњу, итд.

Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке сарадњи између институција у пограничним областима суседних држава и они се спроводе у оквиру друге компоненте Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске уније. Програми прекограничне сарадње представљају оквир за убрзање економске интеграције, јачање капацитета и унапређење културне, социјалне и научне сарадње између локалних и регионалних заједница. Главни циљ прекограничне сарадње јесте јачање економских токова у пограничним регијама, као и постизање политичке сигурности између земаља које су укључене у програм. Један од приоритета програма је успостављање добрих суседских односа, јер спровођење програма на локалном и регионалном нивоу доприноси стварању дугорочне сарадње између људи из заједница са обе стране границе, што представља темељ за даљи напредак.

Средства која се додељују су бесповратна, уз обавезно учешће корисника донације у износу од минимум 15% од укупне вредности пројекта. Средства се додељују путем јавних конкурса. Учесници морају бити непрофитне институције. Критеријуми за учеснике се разликују од конкурса до конкурса.

Србија тренутно учествује у 8 програма: - у програмима прекограничне сарадње: са Хрватском, Мађарском, Румунијом, Бугарском, Црном Гором и Босном и Херецеговином, и - у транснационалним програмима: Јадранском програму и програму Југоисточна Европа.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине активно учествује у реализацији пројеката из ИПА програма и на тај начин обезбеђује средства из ЕУ фондова за спровођење активности које су значајне за становништво и развој АП Војводине.

 

Међурегионална сарадња

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине