Рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика „Караш - Нера”

Јавни увид | | 01. август 2016.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина

 

Покрајински секретаријат за урбанизам

и заштиту животне средине

 

У складу са чланом 45a Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члановима 36.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде сокумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“  број 64/2015)

 

ОГЛАШАВА

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ - НЕРА”

 

Покрајинском скупштинском Одлуком о изради просторног плана подручја посебне Предела изузетних одлика Караш - Нера” („Службени лист АП Војводине“ број 10/2016) обухваћени су делови територије општине Бела Црква, катастарске општине Банатска Паланка 1, Банатска Паланка 2, Бела Црква, Врачев Гај 1, Врачев Гај 2, Гребенац, Дупљаја, Кајтасово, Кусић 1 и Кусић 2.

      Рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Караш - Нера”, одржаће се у трајању од 15 дана, од 08.08.2016. године до 22.08. 2016. године.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш - Нера” са прегледном картом израђеној у размери 1:50 000 биће изложени на рани јавни увид у општини Бела Црква и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш - Нера” биће доступни на увид заинтересованој јавности: 

 • у дигиталном облику, на званичној интернет адреси органа јединице локалне самоуправе у обухвату просторног плана надлежној за послове просторног планирања и урбанизма, 
 • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

         Јавна презентација материјала за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика Караш - Нера”  биће одржана 15.08.2016. године у  згради општине Бела Црква, Милетићева 2 у Белој Цркви са почетком у 11,00 часова.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката  позивају се да дају  мишљење у погледу услова и неопходног обима  и степена  процене утицаја на животну средину, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида  на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, а најкасније до 22.08.2016. године.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш - Нера”  у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, најкасније до 22.08.2016. године.

Преузмите документа:

Оглас Материјал за рани јавни увид Графички део - намена

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине