Формулари из области заштите животне средине

- Процена утицаја на животну средину

Покретање поступка процене утицаја пројеката на животну средину:

Захтев (pdf)

Садржај захтева (pdf)

Упитник уз захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја (pdf)

Захтев (pdf)

Садржај захтева (pdf)

Упитник уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину (pdf)

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину (pdf).

Плаћање Републичких административних такси

број жиро-рачуна: 840-742221843-57

модел: 97 позив на број: 11-223

Тарифни број 186.  
За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 1.930
За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 1.930
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
1) до 100 м2 38.830
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 75.700
3) преко 1.000 м2 124.240
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:  
1) до 100 м2 33.520
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 65.380
3) преко 1.000 м2 107.300
За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  
1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 1.930
2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
(1) до 100 м2 9.720
(2) преко 100 м2 до 1.000 м2 19.400
(3) преко 1.000 м2 38.830

- Интегрисано спречавање и контрола загађења

Поступак издавања интегрисане дозволе:

Захтев за издавање интегрисане дозволе

- Управљање отпадом

Поступак за издавање дозволе:

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада

 

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
August 2017
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2017 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине