ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АПВ У 2017. Г. ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4 РЕД. БР. ЈН ОП 11/2017

Резултати тендера | | 04. април 2017.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2017. ГОДИНИ

ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 4

РЕД. БР. ЈН ОП 11/2017

Ова јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина - партија од 1 до 4 и то:

Партија 1 – Услуга мониторинг нејонизујућих зрачења – нискофреквентно подручје, ознака из ОРН: 90711500 -  праћење стања животне средине, осим у грађевинарству;

Партија 2 – Услуга мониторинг нејонизирајућих зрачења - високофреквентно подручје, ознака из ОРН: 90711500 -  праћење стања животне средине, осим у грађевинарству;

Партија 3 – Услуга мониторинг буке у животној средини, ознака из ОРН: 90711500 -  праћење стања животне средине, осим у грађевинарству;

Партија 4 – Услуга мониторинг непољопривредног земљишта, ознака из ОРН:  90711500 -  праћење стања животне средине, осим у грађевинарству;

Рок за подношење понуда је: 8. маја 2017. године до 12:00 часова.

Отварање понуда обавиће се јавно дана 8. маја 2017. године са почетком у 13:00 часова, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48. 

Лице за контакт:

мр Христина Радовановић Јовин, дипл. хемичар, мр Зорана Георгијев, дипл. хемичар, Тамара Орловић, мастер инжењер заштите животне средине, телефон: 021/487-4689, 021/456-665 и 021/487-4484 и Танкосава Чанак, службеник за јавне набавке 021/487-4456, e – mail: ekourb@vojvodina.gov.rs;

Преузмите документа:

Позив за подношење понуда (→ PDF) ПАРТИЈА 1 - УСЛУГА МОНИТОРИНГА НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – НИСКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (→ PDF) ПАРТИЈА 1 - додатне информације или појашњења број 1 (→ PDF) Партија 1 - Одлука о обустави поступка Партија 1 - Обавештење о обустави поступка (→ PDF) ПАРТИЈА 2 – УСЛУГА МОНИТОРИНГ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА – ВИСОКОФРЕКВЕНТНО ПОДРУЧЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (→ PDF) ПАРТИЈА 2 - додатне информације или појашњења број 1 (→ PDF) ПАРТИЈА 2 - додатне информације или појашњења број 2 (→ PDF) Партија 2 - Одлука о обустави поступка Партија 2 - Обавештење о обустави поступка (→ PDF) ПАРТИЈА 3 – УСЛУГА МОНИТОРИНГА БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (→ PDF) ПАРТИЈА 3 - додатне информације или појашњења број 1 (→ PDF) ПАРТИЈА 3 - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА (→ PDF) ПАРТИЈА 3 - одлука о додели уговора Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору (→ PDF) ПАРТИЈА 4 – УСЛУГА МОНИТОРИНГА НЕПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (→ PDF) ПАРТИЈА 4 - додатне информације или појашњења број 1 (→ PDF) ПАРТИЈА 4 - одлука о додели уговора ПАРТИЈА 4 - Обавештење о закљученом уговору (→ PDF)

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине