ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА Ред. бр. ЈН ОП 19/2018

Актуелни тендери | | 26. јун 2018.

Рок за подношење понуда: 27. јул 2018. године до 11,30 часова.
Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене и оверене печатом пријема у писарници, без обзира на начин на који су послате) до 27. јул 2018. године до 11,30 часова. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48, дана 27. јула 2018. године у 12,00 часова.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

Преузмите документа:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (→ PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (→ PDF)

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине