ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Студија о мониторингу, контроли и сузбијању иксодидних крпеља на територији АП Војводине ЈН МВ 20/2018

Резултати тендера | | 26. јун 2018.

Рок за подношење понуда је: 05.07.2018. године до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које у датом року стигну на адресу Наручиоца до 05.07. 2018. године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања и које су примљене и оверене печатом пријема у писарници.

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда обавиће се јавно дана 05.07.2018. године са почетком у 10:30 часова, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48. 

Поступак отварања понуда је јаван.

Преузмите документа:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (→ PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (→ PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (→ PDF)

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине