ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACK SERVER DELL TM POWEREDGE TM R710 И MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА ...

Резултати тендера | | 07. март 2017.

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 И MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON iRC 2380i, ПЛОТЕРА CANON iPF 815, FIREWALL-а H3C SecPath U200-S и SWITCH-а TP LINK TL-SG 3109), ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА)

ОД 1 ДО 5,

РЕД. БР. ЈН ОП 9/2017

Ова јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина - партија од 1 до 5 и то:

 •   Партија 1: Услуга одржавање Microsoft софтверске инфраструктуре;

Назив и ознака из ОРН: одржавање софтвера за информационе технологије – 72267100;

 • Партија 2: Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података;

Назив и ознака из ОРН: одржавање и поправка централних рачунара – 50312100;

 • Партија 3: Услуга сервисирање по захтеву наручиоца (Canon iRC2380i)

Назив и ознака из ОРН: поправка периферних рачунарских уређаја – 50323200;

 • Партија 4: Услуга сервисирање по захтеву наручиоца (Ploter Canon iPF815);

Назив и ознака из ОРН: поправка периферних рачунарских уређаја – 50323200;

 • Партија 5: Услуга сервисирање по захтеву наручиоца (Firewall-a H3C SecPath U200-S и SWITCH-a TP LINK TL-SG 3109);

Назив и ознака из ОРН: поправка опреме мреже за пренос података – 50312320;

 

Рок за подношење понуда је: 6. април 2017. године до 10:00 часова.

Отварање понуда обавиће се јавно дана 6. априла 2017. године у 11:00 часова, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48. 

Лица за контакт:

 • Зоран Шандин, дипл. инж. електротехнике, тел: 021/487-4485
 • Агота Шурјан, струковни информатичар, тел:  021/487-4484

Преузмите документа:

Позив за подношење понуда (→ PDF) Партија 1 - Услуга одржавање Microsoft софтверске инфраструктуре (→ PDF) Партија 1 - Одлука о додели уговора Партија 1 - Обавештење о закљученом уговору (→ PDF) Партија 2 - Услуга одржавања сервера и система за архивирање и складиштење података (→ PDF) Партија 2 - Измена конкурсне документације (→ PDF) Партија 2 - Одлука о додели уговора Партија 2 - Обавештење о закљученом уговору (→ PDF) Партија 3 - Услуга сервисирање по захтеву наручиоца (Canon iRC2380i) (→ PDF) Партија 3 - Одлука о додели уговора Партија 3 - Обавештење о закљученом уговору (→ PDF) Партија 4 - Услуга сервисирање по захтеву наручиоца (Ploter Canon iPF815) (→ PDF) Партија 4 - Одлука о додели уговора Партија 4 - Обавештење о закљученом уговору (→ PDF) Партија 5 - Услуга сервисирање по захтеву наручиоца (Firewall-a H3C SecPath U200-S и SWITCH-a TP LINK TL-SG 3109) (→ PDF) Партија 5 - Одлука о обустави поступка Партија 5 - Обавештење о обустав поступка (→ PDF)

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
April 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине