ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 И MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON iRC 2380i и ПЛОТЕРА CANON

Резултати тендера | | 13. април 2018.

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА ДЕВЕТОМЕСЕЧНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА ТИПА RACK SERVER DELLTM POWEREDGETM R710 И MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СЕРВЕРА И УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (МУЛТИФУНКЦИЈСКОГ УРЕЂАЈА CANON iRC 2380i и ПЛОТЕРА CANON iPF 815), ЧИЈИ ПРЕДМЕТ ЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА)

ОД 1 ДО 4,

РЕД. БР. ЈН ОП 11/2018

Рок за подношење понуда је: 14.05. 2018. године до 10:00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које у датом року стигну на адресу Наручиоца до 14.05. 2018. године до 10:00 часова, без обзира на начин достављања и које су примљене и оверене печатом пријема у писарници.

Отварање понуда обавиће се јавно дана 14.05.2018. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48. 

Преузмите документа:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (→ PDF) ПАРТИЈА 1 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ MICROSOFT СОФТВЕРСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (→ PDF) ПАРТИЈА 1 - ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1 (→ PDF) ПАРТИЈА 1 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈУ 2 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊE СЕРВЕРА И СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА (→ PDF) ПАРТИЈУ 3 – УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (CANON iRC 2380i) (→ PDF) ПАРТИЈУ 4 – УСЛУГА СЕРВИСИРАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА (Ploter Canon iPF815) ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК (→ PDF) ПАРТИЈА 4 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 3 - ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
May 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине