Едиције

Водена или влажна подручја представљају заштитни знак јединствене природне баштине Војводине, па због тога се њиховој заштити и промоцији увек придаје посебна важност. С циљем да се кроз серију публикација представе вредности, значај и потенцијали влажних станишта, проглашених као Рамсарска подручја у Војводини 2008. године покренута је едиција под називом „Рамсарска подручја Војводине“. Књиге у оквиру ове едиције су конципиране тако да представљaју популарна издања стручно- едукативног типа, налик фото монографијама, са пуно прелепих фотографија као исечака из живота природе и човека у окружењу.

Стари Бегеј-Царска бара

 Назив едиције: Рамсарска подручја Војводине

 

Наслов: Стари Бегеј-Царска бара

 

Аутори: мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Тамара Стојановић, Бригита Марић, Лоранд Виг, др Слободан Пузовић, Наташа Пил, Никола Стојнић, др Лазар Лазић

 

Издавач: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

 

Партнери: Завод за заштиту природе Србије, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Радна јединица Нови Сад;Рибарско газдинство „Ечка“ А.Д.-Лукино Село,

 

Језик: српски и енглески (двојезично)

 

Година издавања: 2008

 

Тираж: 1000

 

„Специјални резерват природе  (СРП) “Стари Бегеј-Царска бара“ налази се на алувијалној равни између реке Тисе и Канала Бегеј, јужно од насеља Ечка, Стајићево и Лукино село и северно од насеља Перлез, на територији општине Зрењанин. Има облик латиничног слова С, благо извијеног у правцу југозапад-североисток. То је типичан низијски предео са надморском висином од 73 до 78м надморске висине.

 

Због својих очуваних природнх вредности овај простор је стављен под заштиту 1994. године, уредбом Владе Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 56/94)као Специјални резерват природе од изузетног значаја за Републику Србију-И категорије.

 

Резерват обухвата 1.676 ха, а заштитна зона се пруžа на 7532 ха. У резервату је успостављен тростепени реžим заштите са јасно дефинисаним активностима и мерама заштите, којима се штите еколошке вредности простора и његова билошка разноврсност и тиме омогућава мудро коришћење природних ресурса. Решењем о претходној заштити ширег подручја  (Сл. гласник РС, бр.35/08), осим СРП-а „Стари Бегеј – Царска бара“ заштита је обухватила и подручја Муžљанског рита, Фидричке, Малог рита, као и леву обалу Канала Бегеј, тако да се под заштитом алази нешто више од 8.000 ха.“ (Стари Бегеј-Царска Бара)

 

Обедска бара

Назив едиције: Рамсарска подручја Војводине

Наслов: Обедска бара

Аутори: др Слободан Пузовић, Тамара Стојановић, Лоранд Виг, Бригита Марић, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Владимир Добретић, Вида Стојшић, др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић

 

Издавач: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Партнери: Покрајински завод за заштиту природе, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Јавно предузеће „Војводинашуме″-Шумско газдинство „Сремска Митровица″, Општина пећинци, Млади истраживачи Србије

Језик: српски, енглески (посебна издања)

Година издавања: 2010

Тираж: 700 (на српском језику), 300 (на енглеском језику)

 

Обедска бара, некада чувени орнитолошки резерват, а данас Специјални резерват природе, позната је широм Европе, још од средине 19. века, од када се о њој испредају приче, као о царству птица. Једно је од најстаријих заштићених подручја у Европи, а налази се уз реку Саву, у јуžном Срему. Обедску бару одликује аутентичан сплет мртваја, бара, окана, мочварне вегетације, влаžних ливада и шума, са изузетно богатим екосистемским и специјским диверзитетом. Због својих општепознатих вредности, Обедска бара има верификован међународни статус.

Овом књигом се žели приказати јединственост и непоновљивост Обедске баре, као и оно што је представљала некад, што је данас, али пре свега што моžе бити у будућности, за добробит природе и људи.

 

 

Слано копово

Назив едиције: Рамсарска подручја Војводине

Наслов: Слано копово

Аутори: Лоранд Виг, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Бригита Марић, мр Тамара Стојановић, др Слободан Пузовић, мр Никола Стојнић, Милан Кнежев, др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић

Издавач: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине

Партнери: Покрајински завод за заштиту природе, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Ловачко удружење „Нови Бечеј″, Општина Нови Бечеј

Језик: српски, енглески (посебна издања)

Година издавања: 2012.

Тираж: 700 (на српском језику), 300 (на енглеском језику)

Слано копово је јединствен слатински предео не само у Србији већ и у читавој Панонској низији. У националним оквирима заштићен је 2001. године као Специјални резерват природе. Због свог изузетног међународног значаја, уврштено је на списак светски значајних водених подручја по Рамсарској конвенцији 2004, као и међународно значајних подручја за птице 1989. (IBA) и биљака 2005. (IPA). Слано копово је део националне еколошке мреже и најозбиљнији кандидат за европску еколошку мрежу NATURA2000.

Фотомонографија приказује Слано копово на најлепши могући начин кроз бројне врхунске фотографије испреплетених текстом стручно-популарног карактера. На овај начин добија се целокупна, заокружена слика о општим карактеристикама подручја, климатским, геоморфолошким, хидролошким одликама, сезонским променама у природи кроз приказивање промена станишних услова и карактеристичних представника живог света, о заштити подручја, културно-историјским знаменитостима, као и о развојним програмима активне заштите и промоције.

 

Лабудово окно

Назив едиције: Рамсарска подручја Војводине

Наслов: Лабудово окно

Аутори: др Слободан Пузовић, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Бригита Марић, мр Тамара Стојановић Лоранд Виг, мр Никола Стојнић, Ранко Перић, Иштван Хам, др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић, др Млађен Јовановић, Ивана Васић, Маријус Олђа

Издавач: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Партнери: Покрајински завод за заштиту природе, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Јавно предузеће „Војводинашуме“

Језик: српски, енглески (посебна издања)

Година издавања: 2014

Тираж: 700 (на српском језику), 300 (на енглеском језику)

Подручје Лабудово окно налази се већим делом у границама Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“, којим управља Јавно предузеће "Војводинашуме" и чине га ток Дунава дужине 20 километара, од аде Жилове код Дубовца, до ушће реке Нере и Рамског брда. Постало је препознатљиво као једно од најважнијих миграторних станица и зимовалишта птица водених станишта из Европе.

Иначе, Рамсарском конвенцијом о воденим стаништима, потписаном 1971. године, обезбеђује се основа за очување и мудро коришћење водених станишта и њихових ресурса. На листи рамсарских подручја од међународног значаја, до данас се нашло укупно десет подручја из Србије, од тога осам у Војводини.

„Зашто Лабудово окно? Познато је да су водена станишта најугроженија. Без воде нема живота. Очувана водена станишта су основ опстанка и нас људи и јединствене природе биодиверзитета. Лабудово окно је типичан пrимер једног подручја у Србији, јединственог на националном нивоу и, по многима, и у европским раземарама и заслужује да има овакву књиугу“ - рекао је др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, поводом промоције монографије у Панчеву, 20. фебруара 2015.године.

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине