Заштита природне баштине и биодиверзитета у Војводини

 

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинскoг секретара Ратко Бајчетић (ratko.bajcetic@vojvodina.gov.rs).

Организује и усмерава рад Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга Сектора; учествује у раду радних тела Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе, као и друге послове по налогу покрајинског секретара и подсекретара.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел.: +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238
e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

 

Извршиоци

 

мр Оливиа Тешић - дипломирани биoлог, самостални саветник за заштиту и унапређење природних добара
Е-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4486; факс: +381 21 456 238

Бригита Марић - дипломирани биoлог, саветник за заштиту природних добара
Е-mail: brigita.maric@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4212; факс: +381 21 456 238

мр Тамара Стојановић - дипломирани биoлог, саветник за заштиту природних добара и биолошке разноврсности
Е-mail: tamara.stojanovic@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4212; факс: +381 21 456 238

мр Татјана Радовановић - дипломирани еколог за заштиту животне средине, саветник за заштиту, унапређење и одрживо коришћење биодиверзитета
Е-mail: tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4658; факс: +381 21 487 4658

Лоранд Виг - дипломирани еколог за заштиту животне средине, саветник за заштиту природних добара
Е-mail: lorand.vig@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 557 283; факс: +381 21 456 238

 

У Сектору за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности обављају се следећи послови:

 • послови у области заштите природе и заштићених природних добара, екосистемског и специјског диверзитета;
 • прикупљање података и научних информација које су од значаја за заштиту, развој и унапређење природних вредности, и њиховог мудрог и одрживог коришћења;
 • обављање стручних и аналитичких послова у домену заштите природних ресурса и биодиверзитета АП Војводине;
 • припремање акта о стављању природног добра под заштиту, у складу са законом којим се уређује заштита природе;
 • припремање планова и програма управљања природним ресурсима и добрима у складу са стратешким документима;
 • спровођење поступака давања сагласности на планове, програме и друга акта којима се уређују питања везана за заштиту и коришћење природних вредности;
 • спровођење поступака давања сагласности на програме управљања рибарским подручјима на територији АП Војводине и уступања на коришћење рибарских подручја, као и други послови у области управљања рибљим фондом у риболовним водама;
 • праћење међурегионалних и националних пројеката;
 •  вођење регистра и подржавање рада невладиних организација из области заштите животне средине;
 • подржавање едукативних програма;
 • успостављање и реализовање сарадње на међурегионалном нивоу;
 • учествовање у пројектима у области заштите животне средине на међурегионалном нивоу;
 • праћење прописа из области заштите животне средине и студијско-аналитички послови из делокруга Сектора.

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине