Мониторинг квалитета ваздуха

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха

Мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха у АПВ спроводи се аутоматским и мануaлним мерењима од стране бројних стручних институција.

Системом мониторинга квалитета ваздуха успостављене су државна и локалне мреже мерних станица и мерних места за фиксна мерења на територији АПВ.

Праћење квалитета ваздуха у државној мрежи аутоматског мониторинга врши Агенција за заштиту животне средине (АЗЖС) на шест мерних станица у Војводини.

На локалном нивоу успостављене су две мреже аутоматског мониторинга, и то од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (ПСУЗЖС) за територију Војводине (7 аутоматских станица) и Града Панчева за територију Панчева (4 аутоматске станице). Просторни распоред аутоматских станица у државној и локалним мрежама приказан је на Слици 1. Спецификација мреже аутоматског мониторинга којом управља ПСУЗЖС, по ЕoI класификацији, односно типу станица и мереним основним и специфичним параметрима, дата је у Табели 1.

Слика 1 - Мрежа аутоматског мониторинга амбијенталног ваздуха у АПВ     
(по типу станице и оператеру)

АЗЖС-Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине; ПСУЗЖС-Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине; ОБ- Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општина Беочин, ГПА-Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Град Панчево, Секретаријат за заштиту животне средине.

 

Мреже аутоматског мониторинга континуално прате полутанте са основним метео параметрима. Једночасовне средње мерене концентрације се шаљу путем ADSL/GPRS-а у реалном времену на даље процесирање у централне системе за обраду података.

Детаљан приказ мреже којом управља ПСУЗЖС и резултате аутоматског мониторинга можете преузети овде.

Мануални мониторинг квалитета ваздуха врше заводи за јавно здравље са територије Војводине (ЗЗЈЗ – 39 мерних места) и друге стручне институције (5 мерних места), на укупно 44 мерних места. У табели 2 дат је сумарни преглед локација и мерених параметара.

Извештаји и публикације

Мониторинг квалитета ваздуха у затвореним просторијама

Контрола квалитета ваздуха у стамбеним објектима обухватила је мерење концентрације активности радона, као специфичног полутанта, на преко 1000 локација у свим општинама у Војводини (доминантно приградска сеоска насеља и стамбени објекти старог типа градње).

Мерења су извршена од стране Департмана за физику, Природно-математичког факултета у Новом Саду, који је дао и техничке препоруке за снижавање концентрације радона у затвореним просторијама (појачана вентилација, бетонирање подова и ојачавање подне конструкције, употреба изолационих материјала и др.). 

Сумарни резултати мерења за период 2003-2005.г. дати су у Табели.

Интервал концентрација радона (Bq/m3) Број локација Процентуална заступљеност у Војводини (%)
2003
<100 445 46
100-200 306 32
200-400 176 18
>400 39 4
2004
<100 570 61
100-200 247 26
200-400 114 12
>400 10 1
2005
<100   60
100-200   28
200-400   11
>400   1

На основу резултата мерења у периоду 2003-2005.г., израђене су радонске мапе Војводине.

 
2003
 
2004
 
2005
 

Извештаји и публикације

Корисни линкови

Усвојени прописи

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине