Мониторинг квалитета површинских и подземних вода

Чланом 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гл. РС, 99/2009, 67/2012-одлука УС), утврђено је да АПВ преко својих органа, обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг). Полазећи од овог законског основа реализује се мониторинг квалитета површинских вода на одабраним профилима, као допуна годишњим програмима мониторинга статуса вода у РС, који спроводи Републички хидрометеоролошки завод РС. Циљ мониторинга је испитивање присуства специфичних загађујућих материја, приоритетних и приоритетних хазардних супстанци, у води и седименту одабраних речних и каналских профила, као и у заштићеним природним добрима, а у складу са Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, 35/2011) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС 50/2012).

Извештаји и публикације

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине