Мониторинг нејонизујућих зрачења

У складу са чланом 5. Закона о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС 36/2009), АПВ обезбеђује систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини, учествује у изради Програма и обезбеђује финансијска средства за његову реализацију на територији АПВ.

У циљу откривања присуства, утврђивања опасности, обавештавања и предузимања мера заштите од нејонизујућих зрачења, на територији АПВ спроводи се систематско испитивање нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини у нискофреквентном (трансформаторске станице, подземни и надземни далеководи) и високофреквентном подручју (радио базне станице мобилне телефоније и телекомуникациони предајници радиорелејних система).

Испитивање нивоа нејонизујућих зрачења врши се у зонама повећане осетљивости (подручја стамбених зона у којима се особе могу задржавати и 24 сата дневно; школе, домови, предшколске установе, породилишта, болнице, туристички објекти, дечија игралишта; површине неизграђених парцела намењених, према урбанистичком плану, за наведене намене, у складу са препорукама СЗО) насељених места у АПВ, у складу са Програмом систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године, а сагласно Уредби о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2013. до 2014. године (Службени гласник РС, 35/2013).

Списак правних лица овлашћених за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења и испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса у животној средини:

1. Електротехнички институт „Никола Тесла“ из Београда, улица Косте Главинића бр. 8а;

2. Факултет техничких наука из Новог Сада, улица Трг Доситеја Обрадовића бр. 6;

3. „Консинг″ д.о.о., Београд, Сурчински пут 1А;

4. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића бр. 3;

5. „Институт ватрогас“ д.о.о. Нови Сад, Булевар Војводе Степе бр. 66;

6. W – лине д.о.о. из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр. 20/30;

Извештаји

Усвојени прописи

 

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине