Просторно и урбанистичко планирање

Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара Светлана Килибарда (svetlana.kilibarda@vojvodina.gov.rs)

Руководи радом Сектора; организује, обједињава и усмерава рад извршиоца у Сектору; одговара за благовремено, законито, правилно и ефикасно обављање послова у Сектору; координира активности и предузима потребне мере из делокруга Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце у Сектору; обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; утврђује предлоге Програма рада Сектора, извештаја о раду Сектора и материјала по програму рада Секретаријата; учествује у изради нацрта закона и других прописа из тих области; остварује сарадњу са органима, организацијама и институцијама чији је оснивач република, покрајина, односно јединица локалне самоуправе при вршењу послова из делокруга Сектора; прима странке и пружа им стручну помоћ и обавља друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика покрајинског секретара и подсекретара.

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
тел.: +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Извршиоци

Софија Шумаруна – дипломирани инжeњер архитектуре, виши саветник за просторно планирање
Е-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs
Тел/факс: +381 21 456 851; факс: +381 21 457 737

Јелена Вујасиновић Гркинић - дипломирани инжењер архитектуре - мастер, саветник за урбанизам
Е-mail: jelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs
Тел/факс: +381 21 487 4077; факс: +381 21 457 737

Драгица Плећаш – дипломирани правник, саветник за нормативно-правне и управне послове
Е-mail: dragica.plecas@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 21 487 4596; факс: +381 21 457 737

У овом Сектору се обављају следећи послови:

 • обављају се послови који се односе на припрему спровођења поступка давања претходне сагласности и сагласности на планска документа у складу са посебним законом;
 • прати се стање и предлажу мере за развој и унапређење у области урбанизма и просторног планирања;
 • израђују се информације и извештаји из делокруга Сектора предвиђени програмом рада Секретаријата;
 • израђују се анализе, извештаји, информације, мишљења и други материјали из делокруга Сектора;
 • дају се мишљења, односно сагласности на акта надлежних органа за Скупштину Аутономне покрајине Војводине и Покрајинску владу и када је то прописано посебним законом, односно општим актом;
 • остварује се, при вршењу послова из делокруга Сектора, сарадња са органима, организацијама и институцијама чији је оснивач република, покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
 • канцеларијски послови за потребе рада Сектора и
 • врше други послови утврђени законом и општим актом.

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине