Просторни планови у изради

 

 1. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Слано Копово (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 36/13)
 2. Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр.24 Суботица-Зрњанин-Ковин („Банатска магистрала“) (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 05/09)
 3. Просторни план подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара“ и „Русанда“ (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 14/15)
 4. Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 14/15)
 5. Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 14/15)
 6. Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 10/16)
 7. Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 10/16)
 8. Просторни план подручја посебне предела изузетних одлика „Караш-Нера“ (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 10/16)
 9. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Сремска Митровица – Шид са елементима детаљне регулације (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 10/16)
 10. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода сабирна станица Тилва – Бела Црква са елементима детаљне регулације (Одлука о изради - „Сл. лист АПВ“ бр 10/16)
 11. Просторни план подручја посебне намене парка природе "Поњавица" ("Сл. лист АП Војводине", бр. 18/2017)
 12. Просторни план подручја посебне намене парка природе "Јегричка" ("Сл. лист АП Војводине", бр. 18/2017)
 13. Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика "Потамишје" ("Сл. лист АП Војводине", бр. 18/2017)
 14. Просторни план подручја посебне намене ревитализације канала Бегеј ("Сл. лист АП Војводине", бр. 18/2017)

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине