Процена утицаја на животну средину и стратешка процена утицаја

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Е-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

Модели административног поступка

У складу са Планом приоритетних активности за смањење административних терета у Републици Србији 2016-2018 ("Стоп бирократији"), који је усвојила Влада Републике Србије крајем 2016. године, Стална  конференција  градова  и  општина  је  у  сарадњи са Министарством   државне  управе  и  локалне  самоуправе развила 189 модела административних поступака  на  локалном  нивоу. Модели административних поступака подељени су по областима односно по томе да ли се обављају као поверени или изворни послови. Сваки модел се састоји од описа поступка, табеле са фазама поступка, графикона и обрасца захтева. На адреси http://www.skgo.org могу се наћи модели процедура у области заштите животне средине.

  Покретање поступка процене утицаја пројеката на животну средину

  • ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

  *напомена: формулари захтева се налазе линковани на страници Фаза I, Фаза II односно Фаза III

  1. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину Листа II - Фаза I

  2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја – Листа I, као и за пројекте који се налазе на Листи II за које је надлежни орган одлучио да је потребна процена утицаја на животну средину – Фаза II

  3. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Фаза III.

  Листа I и Листа II пројеката прописана је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 84/05).

   

  Плаћање Републичких административних такси

  број жиро-рачуна: 840-742221843-57

  модел: 97 позив на број: 11-223

  Тарифни број 186.  
  За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 1.930
  За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 1.930
  За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
  1) до 100 м2 38.830
  2) преко 100 м2 до 1.000 м2 75.700
  3) преко 1.000 м2 124.240
  За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:  
  1) до 100 м2 33.520
  2) преко 100 м2 до 1.000 м2 65.380
  3) преко 1.000 м2 107.300
  За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  
  1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 1.930
  2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
  (1) до 100 м2 9.720
  (2) преко 100 м2 до 1.000 м2 19.400
  (3) преко 1.000 м2 38.830

  Главна књига

   

  Нетехнички резимеи

  Стратешка процена утицаја на животну средину

  Важни датуми

  Пон
  Уто
  Сре
  Чет
  Пет
  Суб
  Нед
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
  August 2017
   

   

   
   

  Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
   21000 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
   Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
   
   

   

  © 2017 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине