Процена утицаја на животну средину и стратешка процена утицаја

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој
Е-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
Тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

Покретање поступка процене утицаја пројеката на животну средину

 • ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

*напомена: формулари захтева се налазе линковани на страници Фаза I, Фаза II односно Фаза III

1. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину Листа II - Фаза I

2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја – Листа I, као и за пројекте који се налазе на Листи II за које је надлежни орган одлучио да је потребна процена утицаја на животну средину – Фаза II

3. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – Фаза III.

Листа I и Листа II пројеката прописана је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 84/05).

 

Плаћање Републичких административних такси

број жиро-рачуна: 840-742221843-57

модел: 97 позив на број: 11-223

Тарифни број 186.  
За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 1.930
За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 1.930
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
1) до 100 м2 38.830
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 75.700
3) преко 1.000 м2 124.240
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:  
1) до 100 м2 33.520
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 65.380
3) преко 1.000 м2 107.300
За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  
1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 1.930
2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
(1) до 100 м2 9.720
(2) преко 100 м2 до 1.000 м2 19.400
(3) преко 1.000 м2 38.830

Главна књига

 

Нетехнички резимеи

Стратешка процена утицаја на животну средину

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2017
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21000 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2017 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине